Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont

Mi, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézetén belül működő Ókortörténeti Tanszék oktatói, kinyilvánítjuk, hogy hivatalos formában szeretnénk létrehozni egy Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoportot (a továbbiakban: kutatócsoport), melynek fő célja, hogy a néhai tanszékvezetőnk, Vargyas Péter (1950–2009) által megkezdett, világszínvonalú gazdaságtörténeti kutatásokat folytassunk, lehetőség szerint az ókor valamennyi általunk oktatott területén. A kutatócsoport működésével kapcsolatban az alábbiakat határoztuk el:

(1) A kutatócsoport székhelye: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék. (Postacím: 2472 Pécs, Rókus u. 2.)

(2) A kutatócsoport nemcsak egyetemünk oktatói, hanem bármely haza és külföldi felsőoktatási intézmény oktatói, kutatói és hallgatói előtt nyitva áll. Az alapítókat és a kutatásban/oktatásban elévülhetetlen érdemeket szerzett kollégákat szenior tagság illeti meg.

(3) A kutatócsoport kétévente konferenciát rendez. Ezeket a konferenciákat az I. Ókori Történeti Földrajzi Konferencia (Pécs, 2011. szeptember) folytatásának tekintjük, amely a továbbiakban (is) nyitott mindenféle ókori gazdaságtörténeti téma előtt.

(4) A kutatócsoport szenior tagjai lehetőleg rendelkezzenek önálló kutatási területekkel az ókori történelem bármely időszakában. Az egyes korszakok kutatói külön szekciókat alkothatnak a kutatócsoporton belül. A megalakulás pillanatában Ókori Kelet és Róma szekció működik, de bármely más időszak/terület előtt is nyitottak vagyunk.

(5) A kutatások finanszírozását hazai vagy külföldi pályázatokból kellene fedezni. A pályázatok felkutatásához és elkészítéséhez a kutatócsoport tagjai egymásnak segítséget nyújthatnak.

(6) A kutatócsoport tagjai vállalják, hogy rendszeresen részt vesznek hazai és külföldi konferenciákon, ahol beszámolnak kutatási tevékenységükről.

(7) A kutatócsoport tagjai vállalják, hogy eredményeiket publikálják hazai és/vagy külföldi szakfolyóiratokban. Ugyancsak fontosnak tartjuk a tudományterületünk egészét népszerűsítő cikkek, tanulmányok, könyvek megjelentetését.

(8) A kutatócsoporthoz tartozó egyetemi/főiskolai oktatók munkájuk során is népszerűsítik az ókori gazdaságtörténetet: ebben a témában szemináriumokat/előadásokat hirdetnek; olvastatják a magyar és idegen nyelvű szakirodalmat; kutatásaikba lehetőség szerint bevonják a hallgatókat.

(9) A kutatócsoport rendelkezik két könyvsorozattal, melyek közül az egyik magyar, a másik angol (vagy német, francia) nyelven jelenik meg. Az idegen nyelvű sorozat címe: Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies (szerk. Csabai Zoltán és Grüll Tibor), a magyar nyelvűé: Ókor–Történet–Írás (szerk. Csabai Zoltán). Természetesen a kutatócsoport tagjai nem kötelezhetők arra, hogy ezekben a sorozatokban publikáljanak, de minden ilyen szándékot örömmel fogadnak a két sorozat szerkesztői.

(10) A kutatócsoport partnere kíván lenni az Oxfordban működő Roman Economy Research Project-nek (vez. Andrew Wilson) és a Historisches Institut der Universität Stuttgart-nak (vez. Peter Scholz), amely háromévente rendezi meg a multidiszciplináris Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums konferenciát.

Vezető: 
habilitált doktor
egyetemi docens
72/503 600/23514