Kapcsolatok más intézményekkel

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Történettudományi Intézet kapcsolatai más tudományos intézményekkel

A Történelem Tanszékcsoport oktatói tisztségeket viselnek az MTA Történettudományi, Agrártudományi, Ókortörténeti Bizottságaiban, a Pécsi Akadémiai Bizottságban, a Magyar Történelmi Társulatban, a TIT-ben, ami közös kutatási projektek és színvonalas helyi, regionális, országos és nemzetközi rendezvények (konferenciák, tudományos vitaestek, továbbképzések stb.) szervezését eredményezte. Az Ókortörténeti Tanszék oktatói tagjai az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának, az Ókortudományi Társaságnak, a Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak, az Ősrégészeti Társaságnak, a Kőrösi Csoma Sándor Társaságnak stb. Az Ókortörténeti és Régészeti Tanszék oktatói alapították az MTA Ókortudományi Társaság Pécsi Tagozatát. A szak egyik oktatója tagja az Oktatási Minisztérium Határontúli Főosztályának. A program oktatói országos és külföldi szakmai folyóiratok szerkesztőbizottságainak tagjai, továbbá számos, egyetemen belüli (a PTE rektora által kiírt), illetve országos (OTKA, OM, MÖB, OKTK) és nemzetközi (DAAD, MTA-RAN stb.) pályázatot nyertek el.

Meghatározó jelentősége van oktatóinknak az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságában, a Magyar Történelmi Társulat országos vezetésében és Dél-dunántúli Csoportjában, továbbá a Tolna Megyei Tudományos Egyesületben. A kutatói munka feltételeit bővíti a PTE és a megyei közgyűjtemények (Baranya Megyei Levéltár, Baranya Megyei Múzeumok), valamint az MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete közötti – együttműködési szerződésekre is épülő – szoros kooperáció. Diplomamunkát készítő hallgatóink részt vesznek a régió kutatási projektjeiben, azok konferenciáin, kiadványaikban publikálnak, mint például Pécs történetének kutatása keretében.

A PTE Történetudományi Intézet megyei közgyűjteményekkel meglévő kapcsolatai:
Baranya Megyei Levéltár
Baranya Megyei Múzeumok
MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete