Egyháztörténeti kutatócsoport

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Egyháztörténeti Kutatóközpont

A 2011. március 1-től működő Kutatóközpont elsődleges célja, hogy a PTE-n megteremtse az egyháztörténeti kutatások intézményes kereteit. Az egyetemen dolgozó, oktató kollégák közül többen foglalkoznak egyháztörténeti témájú, illetőleg ahhoz illeszkedő kutatásokkal. A Kutatóközpont, mint szervezeti keret a megfelelő infrastruktúra kialakításában, a kutatások koordinálásában, szervezésében, pályázati lehetőségek felkutatásában, projektek kidolgozásában és lebonyolításában jelentősen növelné a kisebb kutatócsoportok, egyéni pályázók hatékonyságát. A Kutatóközpont jelenleg elsősorban a Katolikus Egyház történetével foglalkozó egyetemi oktatók, valamint meghívott külsős tagok csatlakozásával jött létre. Középtávon a Dunántúl meghatározó kutatóműhelyévé, az egyháztörténeti kutatások szervezőjévé válhat, különösen akkor, ha a kutatómunkában együttműködik a hazai történeti egyházak egyháztörténeti tudományos műhelyeivel.

A Kutatóközpont fontos küldetésének tekinti az utánpótlás képzését, szakmai integrációját, így kiemelt helyen szerepel a graduális és a posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók támogatása, amely a szervezeti felépítésben is tükröződik. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy más egyetemek, intézmények kutatói külső munkatársként csatlakozzanak e Központhoz, hiszen számos már futó, illetőleg a közeljövőben induló vállalkozás a kooperáción alapul. Ezáltal a Kutatóközpont az intézményközti együttműködés terén is jelentős szerepet kap (közös pályázatok, sorozatok, konferenciák).

A Kutatóközpont az Egyház alapításától egészen a 20. század végéig tartó, két évezredes időintervallum spektrumába beilleszthető kutatások előkészítését, szervezését tekinti feladatának. Minthogy a modern kutatásokkal szemben alapvetően elvárható az interdiszciplináris megközelítés, így a történettudomány mellett számos diszciplína képviselői csatlakozhatnak az intézményhez. Többek között a teológia, a néprajz, a régészet, az építészet, a művészettörténet, a földrajz, a politológia, az irodalomtörténet, a filozófia, az esztétika, a pedagógia, a szociológia kutatóinak együttműködése lehet hosszútávon gyümölcsöző.

 

Vezető: 
habilitált doktor
egyetemi docens
72/503 600/23516