Sikeres OTKA kutatási témapályázat az Ókortörténeti Tanszéken

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

„Tekercs a kézben” Kísérlet a római sírábrázolások egyik gyakori ikonográfiai motívumának értelmezésére

A kutatás célja, hogy a római síremlékeken megjelenő tekercsábrázolásokat (és más íróanyag-ábrázolásokat) birodalmi szinten a teljesség igényével összegyűjtse és a számítástechnika segítségével egységes szempontrendszer szerint elemezze. Összevetve a síremlékek feliratos és képi tartalmát vizsgáljuk a szakirodalomban eddig felvetett – alapkutatás hiányában meglehetősen ellentmondásos – értelmezéseket, új megoldások lehetőségét is keresve. Arra is keressük a választ, hogy egységesen értelmezhetőek-e ezek az ábrázolások – miként a legtöbb kutató gondolja –, vagy időszaktól, területtől függően akár más értelmet is társíthattak hozzájuk. Munkánk online kőemlék-adatbázisok (pl. Ubi Erat Lupa), az egyes területek római kori faragott kőemlékeit felgyűjtő corpusok (pl. Corpus Signorum Imperii Romani) felhasználásán alapulna. Alapkutatásunk elsőként elemezné a teljes, publikált, birodalmi anyagot, mindezt a tudományágak közötti együttműködésre építve: a régészet és az ókortörténet kutatói mellett a római jog jeles szakértője is kutatócsoportunk tagja. Közreműködését indokolja, hogy a feltehetően jogi dokumentumként magyarázható irattekercs-ábrázolások rendszerint olyan kézmozdulathoz kapcsolódnak, amely minden bizonnyal a római gesztusnyelv jogi keretei között értelmezhető, elég csak a kinyújtott két új szerepére gondolnunk a stipulatio során. Az új feldolgozási szempontokra épülő kutatás eredményeként vállalt nyilvános online adatbázis, tanulmányok és monográfiák az ókortudomány, a régészet és a római jogtudomány területét egyidejűleg gazdagítják. A három évre kiterjedő kutatást 2020 augusztusában az NKFI K 135317 számon 9,994 millió Forinttal támogatta.

A kutatás vezetője Prof. Dr. Grüll Tibor (PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék) egyetemi tanár, tanszékvezető; résztvevői Dr. Agócs Nándor (SEK‒ELTE) egyetemi tanársegéd; Jusztinger János (PTE ÁJK Római Jogi Tanszék) egyetemi adjunktus, tanszékvezető; és Szabó Ernő (PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola) doktorandusz hallgató. A pályázatban egy hallgató alkalmazására is lehetőség nyílik, akinek kiválasztására a későbbiekben kerül sor.