Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században - Egyháztörténeti konferencia (ujkor.tti.btk.pte.hu)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A META Egyesület és a PTE BTK TTI Újkortörtébeti Tanszéke 2019. szeptember 19-20-án egyháztörténeti konferenciát rendez, Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században címmel.

7624 PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 6. CISZTER ZARÁNDOKHÁZ KONFERENCIATERME

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

2019. szeptember 19. (csütörtök)

11.00-11.10 Megnyitó – Varga Szabolcs
Elnök: Gárdonyi Máté

11.10-11.30 Görföl Tibor: Schleiermacher (1799) és Harnack
(1899) között. A katolikus teológia útjai a 19. században
11.30-11.50 Bánkuti Gábor: Szerep, funkció és praxis. Intézményi
heterogenitás a Katolikus Egyházban
11.50-12.10 Hozzászólások, vita

I. szekció
Elnök: Gárdonyi Máté
12.10-12.30 Galán-Fazekas Ibolya: A fopapság és a posztjozefinista
egyházpolitika: Pyrker László jelentése az egri
foegyházmegyérol
12.30-12.50 Zakar Péter: A püspöki kar cseréje 1848-1852.
12.50-13.10 Fazekas Csaba: Rimely Mihály pannonhalmi
foapát (1842-1865)
13.10-13.30 Hozzászólások, vita
13.30-15.00 Ebéd

II. szekció
Elnök: Forgó András
15.00-15.20 Janka György: A magyar görögkatolikusok önszervezodése
a 19. században
15.20-15.40 Bárány Zsóa: Kanonok és a sajtó a 19. század
elso felében
15.40-16.00 Dobszay Tamás: Káptalani követek a kései rendi
országgyuléseken
16.00-16.15 Hozzászólások, vita
16.15-16.30 szünet

III. szekció
Elnök: Gozsy Zoltán
16.30-16.50 Bárth Dániel: Három pap - három attitud. Századokon
átívelo papi életutak keresztezései és elágazásai
16.50-17.10 Rada János: Plébánosok és káplánok az egyházi
kérdések vitájában (1867–1895)
17.10-17.30 Gyöngyössy Orsolya: Papok és templomszolgák
társadalmi szerepének változásai a 19. században
17.30-17.50 Bednárik János: Egyháztanácsok, iskolaszékek.
A papság és a falusi társadalmak viszonyának változása
a dualizmus korában
17.50-18.10 Hozzászólások, vita

2019. szeptember 20 (péntek)

IV. szekció
Elnök: Csibi Norbert
9.00-9.20 Tamási Zsolt: Az erdélyi katolikus egyházmegyés
papság társadalmi szerepvállalása és tervei az 1848-as
zsinati készületek dokumentumai alapján
9.20-9.40 Farkas Márton: Egy politikai vita háttere a hétköznapokban
– Vegyes házasságok a Váci Egyházmegye
forrásanyagában
9.40-10.00 Schmelczer-Pohánka Éva:
A magyar katolikus
könyvtárszervezés személyzetének hármas rendszere a 19.
században
10.00-10.15 Hozzászólások, vita
10.15-10.30 szünet

V. szekció
Elnök: Csibi Norbert
10.30-10.50 Tengely Adrienn: A klérus küzdelme a társadalom
hitéleti megújulásáért a 19. század közepén
10.50-11.10 Klestenitz Tibor: A klérus és a nyilvánosság
11.10-11.30 Vaderna Gábor: Egyházalapítás mint eposzi téma
a 19. század elso felében
11.30-11.50 Hozzászólások, vita
11.50-12.10 Könyvbemutató (Forgó András, Gozsy Zoltán)
12.10-12.20 Zárás