50 kredites részismereti képzés

Printer-friendly versionPDF változat

Kinek van rá szüksége?

Egy szakos általános vagy középiskolai tanári oklevéllel rendelkezőknek, akik egy újabb tanári szakot (történelem) szeretnének elvégezni (a 15/2006. sz. OM rendelet értelmében nekik nincs szükségük a 6 féléves BA történelem alapszak elvégzésére).

Két szakos általános vagy középiskolai tanároknak, akik nem rendelkeznek az előírt kötelező óraszámmal (a 15/2006. sz. OM rendelet értelmében nekik nincs szükségük a 6 féléves BA történelem alapszak elvégzésére).

Tanítói oklevéllel rendelkezőknek vagy tanítóképzőre járó hallgatóknak, akik szeretnének felső tagozaton is történelmet tanítani (a 15/2006. sz. OM rendelet értelmében nekik nincs szükségük a 6 féléves BA történelem alapszak elvégzésére).

Milyen jogokkal jár a részismereti jogviszony?
Milyen kedvezményeket kaphat?

Részismereti jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással keletkezik.
Részismereti képzési forma költségtérítéses formában egy alkalommal, legfeljebb 2 félévre vehető igénybe.
A hallgató igényelhet pl. diákigazolványt.

Mit nyújt a képzés tartalmilag?

A képzés felöleli az őskortól napjainkig tartó időszakot és átfogó, az összefüggéseket bemutató ismereteket nyújt az adott korszak gazdasági, társadalmi, művelődéstörténeti folyamataiból. Ennek alapján a kollégák képesek lesznek a történelemtanári (MA) képzésbe bekapcsolódni, amelynek során további szakmai és szakmódszertani ismeretek, valamint csoportos és egyéni tanítási gyakorlat segítségével középiskolai történelemtanári oklevelet szerezhetnek.

Hol jelentkezhet a képzésre?

A jogviszony létesítésének szándékát a Kar Oktatásszervezési Irodájához (cím: PTE BTK Oktatás Szervezési Iroda, Kovács Bea 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.) benyújtott kérelemmel, továbbá a végzettséget igazoló oklevél és indexmásolattal kell kezdeményezni.
Kovács Bea elérhetősége: 72/503-600/4225 vagy kovacs.bea@pte.hu